Сертифікати

При наданні послуг ТОВ «ЕКОСПЕЦІНВЕСТ» керується системою менеджменту якості відповідно до вимог міжнародного стандарту ДСТУ ISO 9001:2009, що підтверджує Сертифікат № UA2.040.08198-13 від 12.12.2013р.
Впроваджена система управління гігієною та безпекою праці ДСТУ OHSAS 18001:2010, гарантує персоналу підприємства безпечне виконання робіт. Сертифікат № KBS 3.044-14 від 26.06.2014р.

На підставі відповідних дозвільних документів працівники ТОВ «ЕКОСПЕЦІНВЕСТ» виконують роботи підвищеної небезпеки, а саме:

 • налагодження, ремонт технологічних транспортних засобів, що підлягають реєстрації в територіальних органах Держгірпромнагляду;
 • технічне обслуговування технологічних транспортних засобів, що підлягають реєстрації в територіальних органах Держгірпромнагляду;
 • монтаж, демонтаж, ремонт, технічне обслуговування технологічного електрообладнання напругою понад 1000 В (напругою до 10 кВ включно);
 • технічне обслуговування парових та водогрійних котлів теплопродуктивністю більше 0,01 МПа;
 • технічне обслуговування посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа (повітрозбірники)
 • виробництво, переробка і застосування продуктів розділення повітря (кисень газоподібний технічний ГОСТ 5583-78; кисень рідкий технічний ГОСТ 6331-78);
 • газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах;
 • зберігання балонів та інших ємностей зі стисненим (кисень газоподібний технічний ГОСТ 5583-78), скрапленим (кисень рідкий технічний ГОСТ 6331-78), вибухонебезпечним (кисень газоподібний технічний ГОСТ 5583-78; кисень рідкий технічний ГОСТ 6331-78) газом, їх заповнення , спорожнення;
 • роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (напругою до 10 кВ включно);
 • роботи в колодязях, траншеях, котлованах, камерах, замкнутому просторі (топках);
 • земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або зоні розташування підземних комунікацій;
 • роботи, що виконуються за допомогою механічних підйомників;
 • зварювальні, газополум'яні роботи.

ТОВ «ЕКОСПЕЦІНВЕСТ» експлуатує обладнання, пов'язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням небезпечних речовин, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, вантажопідйомні крани і машини, технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних органах Держгірпромнагляду.

Наше підприємство має ліцензію на господарську діяльність, пов'язану зі створенням об'єктів архітектури - виконання будівельних і монтажних робіт, монтаж інженерних мереж.


Сертифікат якості ISO 9001:2009

Сертифікат на систему управління якістю, що відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2009


Сертифікат на систему управлінням гігієною OHSAS 18001:2010

Сертифікат на систему управління гігієною та безпекою праці, який відповідає вимогам ДСТУ OHSAS 18001:2010

Політики


Політика в області якості

Політика в області гігієни і безпеки праці

Дозвіл


Дозвіл Держпраці

Ліцензії


Ліцензія державної архітектурно-будівельної інспекції України

Перелік видів робіт

до ліцензії із провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів