Сертифікати

У 2017 році ТОВ «ЕКОСПЕЦІНВЕСТ» успішно впровадило і застосовує систему управління якістю, відповідно до вимог міжнародного стандарту ДСТУ ISO 9001:2015, що підтверджує Сертифікат № KBS 1.141-17 від 20.12.2017р.

У 2017 році також впроваджена система управління гігієною та безпекою праці, відповідно до вимог стандарту ДСТУ OHSAS 18001: 2010. Сертифікат № KBS 3.069-17 від 20.12.2017г.

ТОВ «ЕКОСПЕЦІНВЕСТ» має дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки а саме:

 • монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування - технологічного устаткування та його елементів систем газопостачання природним газом суб'єктів господарювання та населених пунктів, а також газовикористовуючого обладнання потужністю понад 0,1 МВт;
 • монтаж, демонтаж, ремонт, технічне обслуговування технологічного електрообладнання напругою понад 1000 В (напругою до 10 кВ включно);
 • технічне обслуговування парових і водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 0,1 МВт;
 • технічне обслуговування посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа (повітрозбірники);
 • виробництво, переробка та застосування продуктів розділення повітря (кисень газоподібний технічний ГОСТ 5583-78; кисень рідкий технічний ГОСТ 6331-78);
 • газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах;
 • зберігання балонів та інших ємностей із стисненим (кисень газоподібний технічний ГОСТ 5583-78), зрідженим (кисень рідкий технічний ГОСТ 6331-78), вибухонебезпечним (кисень газоподібний технічний ГОСТ 5583-78; кисень рідкий технічний ГОСТ 6331-78) газом, їх заповнення, спорожнення;
 • роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (напругою до 10 кВ включно);
 • роботи в колодязях, траншеях, котлованах, камерах, замкнутому просторі (топках);
 • земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або зоні розташування підземних комунікацій;
 • роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів;
 • газополум'яні роботи.

На підставі декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці ТОВ «ЕКОСПЕЦІНВЕСТ» виконує зварювальні роботи та роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
ТОВ «ЕКОСПЕЦІНВЕСТ» спроможне експлуатувати посудини, що працюють під тиском понад 0,05 Мпа.


ТОВ «ЕКОСПЕЦІНВЕСТ» має ліцензію на господарську діяльність з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об'єктів з середніми та значними наслідками.


Сертифікат якості ISO 9001:2009

Сертифікат на систему управління якістю, що відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2009


Сертифікат на систему управлінням гігієною OHSAS 18001:2010

Сертифікат на систему управління гігієною та безпекою праці, який відповідає вимогам ДСТУ OHSAS 18001:2010

Політики


Політика в області якості

Політика в області гігієни і безпеки праці

Дозвіл


Дозвіл Держпраці

Ліцензії


Ліцензія державної архітектурно-будівельної інспекції України

Перелік видів робіт

до ліцензії із провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів